Programy

Aktuality

12. 09. 2019 Nabídka vzdělávacích akcí - Šablony pro Neformální vzdělávání

V souvislosti s Výzvou č. 071 z OP VVV Zvyšování kvality neformálního  zdělávání a Vámi připravovanými či realizovanými projekty dle uvedené výzvy si  Vás dovolujeme oslovit s nabídkou našich vzdělávacích programů.

Nabídku aktuálních kurzů naleznete na našem webu www.ccvpardubice.cz a současně přehled vybraných kurzů, které odpovídají podmínkám výše uvedené výzvy naleznete v sekci "Ke stažení".

V případě zájmu o účast v kterémkoli kurzu či dotazů k upřesnění naší nabídky kontaktujte vedoucí oddělení vzdělávání Michaelu Bokovou (bokova@ccvpardubice.cz, tel.: 465 529 669).

Přejeme Vám úspěšnou realizaci Vašich projektu a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Monika Jirásková

Ředitelka

29. 08. 2019 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Kurz, který byl v září otevřen v Pardubicích je už plně obsazen.  

V Pardubicích bude další kurz opět od září 2020.

Další Studium pro AP plánujeme otevřít v lednu 2020 tentokrát na detašovaném pracovišti CCV Pardubice v Ústí nad Orlicí.

 

Podrobné informace ke kurzu v Ústí nad Orlicí naleznete v sekci ke stažení.

 

Michaela Boková

garant studia

18. 06. 2019 Kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Tento kurz plánujeme otevřít od října 2019.

Podrobnosti a harmonogram bude zveřejněn do konce srpna na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.

V případě dotazů kontaktujte:

Bc. Michaelu Mzykovou

garantku studia

email: mzykova@ccvpardubice.cz

tel. 601 332 974

Europass

Vzdělávací programy

Pro nabídku vzdělavacích programů klikněte  Otevřené programy.

Podmínky k přihlašování včetně storno poplatků jsou podrobně uvedeny v pravém sloupci menu. Přihlášením na vzdělávací akci potvrzujete, že jste se s nimi seznámili.