Aktuality

04. 03. 2020 Kurz Studium pro asistenty pedagoga

Kurzy, které se otevřely v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích jsou již plně obsazené.

Není možné se do nich už přihlásit. 

Další kurzy plánujeme na podzim 2020 jak v Pardubicích, tak i v Ústí nad Orlicí.

12. 09. 2019 Nabídka vzdělávacích akcí - Šablony pro Neformální vzdělávání

V souvislosti s Výzvou č. 071 z OP VVV Zvyšování kvality neformálního  zdělávání a Vámi připravovanými či realizovanými projekty dle uvedené výzvy si  Vás dovolujeme oslovit s nabídkou našich vzdělávacích programů.

Nabídku aktuálních kurzů naleznete na našem webu www.ccvpardubice.cz a současně přehled vybraných kurzů, které odpovídají podmínkám výše uvedené výzvy naleznete v sekci "Ke stažení".

V případě zájmu o účast v kterémkoli kurzu či dotazů k upřesnění naší nabídky kontaktujte vedoucí oddělení vzdělávání Michaelu Bokovou (bokova@ccvpardubice.cz, tel.: 465 529 669).

Přejeme Vám úspěšnou realizaci Vašich projektu a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Monika Jirásková

Ředitelka

Europass

Centrum celoživotního vzdělávání
Zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Informace k připravovanému distančnímu vzdělávání za pomoci on-line technologií

Na základě schválení distanční formy vzdělávání ze strany MŠMT připravuje CCV Pardubice vybrané vzdělávací programy k realizaci formou videokonferencí. V tuto chvíli probíhá pilotní odzkoušení on-line prostředí, ve kterém bude CCV Pardubice programy poskytovat.

S ohledem na dodržení nastavených podmínek ze strany MŠMT nelze touto formou realizovat všechny vzdělávací akce. CCV Pardubice se snaží v tuto chvíli kontaktovat lektory vybraných vzdělávacích programů a domluvit s nimi novou formu spolupráce, což je základní podmínkou pro možnost realizace akce distanční formou.

Po zajištění souhlasu lektora budou osloveni přihlášení účastníci vzdělávacích programů prostřednictvím e-mailů uvedených na přihlášce o možnosti účastnit se akce formou videokonference.

Současně bude na webových stránkách CCV Pardubice zveřejněna nabídka programů, které budou probíhat distanční formou s tím, že se na tyto programy mohou hlásit i další zájemci.

Podmínky přihlašování budou uvedeny u každého vzdělávacího programu.

Akreditace vzdělávacích programů zůstává v platnosti i při realizaci programů distanční formou a účastníci obdrží osvědčení o účasti v rámci DVPP.Omezení provozu v souladu s krizovými opatřeními Vlády ČR proti šíření nákazy novým typem koronaviru

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a v souladu s doporučeními 

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a v souladu s doporučeními MŠMT jsou do 30. 4. 2020 včetně zrušeny veškeré prezenční vzdělávací akce CCV Pardubice a současně i realizace skupinových workshopů zaměřených na poskytování kariérového poradenství žákům ZŠ a SŠ.

Současně jsou zrušeny veškeré soutěže do konce školního roku 2019/2020 jejichž organizací je pověřeno CCV Pardubice. Více informací ke zrušeným soutěžím naleznete na webu Informačního systému soutěží http://souteze.ccvpardubice.cz/

V případě jakékoliv změny vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení. 

Infolinka:

1. Dotazy k rušení vzdělávacích akcí: Mašková Leona - tel.: 734 578 699, Boková Michaela - tel.: 733 739 712

2. Dotazy k rušení soutěží: Šotolová Eva - tel.: 601 504 418

3. Dotazy k rušení kariérového poradenství: Minář Petr - tel: 601 332 774

Nadcházející akce

Datum Název Místo konání
01.04.2020 [ZRUŠENO] Nadaní žáci ve výuce matematiky CCV Pardubice, Mozartova 449
01.04.2020 [ZRUŠENO] Čtenářské hrátky pro rozvoj četby Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
02.04.2020 [ZRUŠENO] Metodická poradna - Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
03.04.2020 [ZRUŠENO] Osobnostně sociální rozvoj - workshop Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
03.04.2020 [ZRUŠENO] Rostlina jako téma na keramiku Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice
06.04.2020 [ZRUŠENO] Integrovaní žáci ve školní družině Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí