Aktuality

13. 11. 2019 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Kurz, který se bude otevírat v Ústí nad Orlicí je již plně obsazen. 

V Pardubicích plánujeme další kurz od února 2020.

 

Podrobné informace k tomuto kurzu budou zveřejněny koncem listopadu v sekci ke stažení.

 

Bc. Michaela Mzyková

garant studia

12. 09. 2019 Nabídka vzdělávacích akcí - Šablony pro Neformální vzdělávání

V souvislosti s Výzvou č. 071 z OP VVV Zvyšování kvality neformálního  zdělávání a Vámi připravovanými či realizovanými projekty dle uvedené výzvy si  Vás dovolujeme oslovit s nabídkou našich vzdělávacích programů.

Nabídku aktuálních kurzů naleznete na našem webu www.ccvpardubice.cz a současně přehled vybraných kurzů, které odpovídají podmínkám výše uvedené výzvy naleznete v sekci "Ke stažení".

V případě zájmu o účast v kterémkoli kurzu či dotazů k upřesnění naší nabídky kontaktujte vedoucí oddělení vzdělávání Michaelu Bokovou (bokova@ccvpardubice.cz, tel.: 465 529 669).

Přejeme Vám úspěšnou realizaci Vašich projektu a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Monika Jirásková

Ředitelka

18. 06. 2019 Kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Tento kurz byl otevřen od října 2019.

Podrobnosti a harmonogram bude zveřejněn do konce srpna na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.

V případě dotazů kontaktujte:

Bc. Michaelu Mzykovou

garantku studia

email: mzykova@ccvpardubice.cz

tel. 601 332 974

Europass

Centrum celoživotního vzdělávání
Zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Aktuálně nemáme žádné články k zobrazení

Nadcházející akce

Datum Název Místo konání
15.11.2019 Nenásilná komunikace a respektující přístup Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
15.11.2019 Včelka Bee-Bot v akci CCV Pardubice, Mozartova 449
18.11.2019 Ranní cvičení v MŠ CCV Pardubice, Mozartova 449
18.11.2019 Tvořivá výtvarná dílna Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
19.11.2019 Jak zacházet s agresí Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
19.11.2019 Zážitkové hry pro děti v přírodě CCV Pardubice, Mozartova 449
20.11.2019 Praktická asertivita Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
20.11.2019 Posilování vlastní váhou těla CCV Pardubice, Mozartova 449
20.11.2019 Word a Excel pro začátečníky CCV Pardubice, Mozartova 449
21.11.2019 Rozvoj klíčových kompetencí pomocí projektového učení Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
21.11.2019 Osobnostně sociální rozvoj v praxi pedagoga CCV Pardubice, Mozartova 449
22.11.2019 Lateralita Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí
22.11.2019 Škádlení nebo šikana? Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11
22.11.2019 Co umí oheň s keramikou Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice