Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Aktuality

Zážitkové kariérové poradenství pro žáky a studenty

V rámci IKAP pořádáme skupinové kariérové poradenství pro ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU a VOŠ.

Nabízíme programy půldenní a celodenní.  Anotace a potažmo programy budou postupně uveřejňovány během roku 2019 - http://ccvpardubice.cz/downloads

Na již spuštěné programy se můžete přihlašovat online na tomto odkazu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RxpoWPLHpkmLFnsPafp4ZZtte_wpdudKpNHxzhEnBDZUQzNWN1NTWk1PUlhKSzlYUVhOQVdRR09UVC4u

 

Těší se na Vás tým CCV Pardubice.

Rozvoj kariérového poradenství

 

V rámci realizace klíčové aktivity č. 4 Rozvoj kariérového poradenství proběhlo již několik aktivit. Na jaře 2018 zahájili pracovníci vznikajícího Kariérového centra (KC) v Pardubicích návštěvy pilotních škol projektu, aby se setkali s jednotlivými kariérovými poradci (KP) a řediteli škol. Byly ujasněny cíle a očekávání účastníků projektu a byl nastíněn harmonogram spolupráce.

V červnu 2018 se pro KP pilotních škol a KC uskutečnila první vzdělávací aktivita „Úvod do kariérového poradenství“ a v srpnu byl zahájen 40hodinový kurz švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q. Dne 30. 11. 2018 proběhne další vzdělávací akce s názvem Skupinové práce v kariérovém poradenství.

Probíhá též příprava dvoudenního metodického setkání kariérových poradců KC s mentory ze spolupracujících organizací (INFO KARIÉRA - Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje a Centrum vzdělání všem z Brna), které se uskuteční 18. - 19. 9. 2018. Náplní setkání je metodická podpora kariérních poradců KC v podobě předávání příkladů dobré praxe, které ve spolupracujících organizacích fungují a pomoc při vytváření metodického portfolia Kariérového centra v Pardubicích. Kariéroví poradci KC v Pardubicích započali též absolvování několikadenních stáží ve výše zmiňovaných organizacích.

Na podzim 2018 je plánováno 4hodinové metodické setkání KP pilotních škol, kde budou představeny diagnostické nástroje pro kariérové poradenství, jež pilotní školy v souvislosti se zapojením do projektu získají zdarma.

Další typ metodického setkání proběhne na regionální úrovni (pro okresy Pardubice, Ústí na Orlicí, Chrudim a Svitavy) a je určeno všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o oblast kariérového poradenství a vzdělávání.  První toto setkání je plánováno již na podzim 2018.

Protože roli rodičů při volbě dalšího vzdělávání či profese vnímá KC jako velice důležitou, proběhne 10 x setkání s rodiči na vybraných školách v podobě Educoffee. První je naplánováno na listopad 2018.

Ve dnech 18. – 19. 3. 2019 se uskuteční na Seči v hotelu Jezerka dvoudenní výjezdní konference pro kariérové poradce a vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ z Pardubického kraje za účasti odborníků a realizátorů kariérového poradenství na školách, která bude podpořena tematickými workshopy.

Interní kariéroví poradci KC během roku 2018 navštívili několik konferencí (pořadatelé byli Centrum Euroguidance, Centrum vzdělávání všem, NORA a EDUin): Kvalita v kariérovém poradenství, Evropská a online dimenze kariérového poradenství, Spolupráce pro budoucnost, Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí a konferenci Fenomén nadaných žáků v Praze.

Kariérové centrum v srpnu 2018 také zahájilo spolupráci s Informačně poradenským centrem Úřadu práce v Pardubicích, regionální kanceláří Czech Invest, společností Člověk v tísni, oddělením náboru nových zaměstnanců společnosti KYB Manufacturing Czech, s.r.o., personálním oddělením Krajského úřadu Pardubického kraje a dalšími odborníky z oblasti kariérového poradenství.


IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527