Šablony OP VVV

Aktuality

30. 01. 2019 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Studium bylo zahájeno v lednu 2019.

Na tento kurz již není možné se hlásit.

Další studium budeme otevírat v září 2019.

Podrobnosti k tomuto kurzu budou zveřejněny během dubna.

 

Leona Mašková

  garant studia

Europass

Šablony OP VVV

Vzdělávací programy pro Základní školy

 1. II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16h - Čtenářská gramotnost
 2. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin a) čtenářská gramotnost
 3. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická gramotnost
 4. II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovník ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost
 5. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin c) cizí jazyky
 6. II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16h - Cizí jazyky
 7. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin d) osobnostně sociální rozvoj
 8. II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16h - Inkluze
 9. II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32h
 10. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin e) inkluze
 11. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin f) kariérové poradenství
 12. II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin - Mentoring
 13. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin g) polytechnické vzdělávání
 14. II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost
 15. II/2.6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyky
 16. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin g) ICT
 17. II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 80 hodin
 18. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin i) projektová výuka