CCV Pardubice

    Pracovní činnosti - inovace a výuka v praxi
 Kód akce: 1001161 
 Název akce: Pracovní činnosti - inovace a výuka v praxi 
 Termín konání: 23.října 2015 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení:  MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Účastníci se seznámí s metodikou tvorby vlastních učebních materiálů k výuce pracovních činností na ZŠ. Seznámí se možnostmi práce dle stávajícího i moderního vybavení školní dílny. Získají náměty pro vlastní praxi rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti práce s technickými materiály. Získají kompetence k předávání vlastních dovedností žákům. 
 Doporučeno pro: učitele 2. st. ZŠ 
 Lektor: Mgr. Petr Vitásek,
 
 Garant: Mgr. Táňa Topičová 
 Účastnický poplatek: 800 Kč 
 Tematická náplň: Náměty k pracovním (praktickým) činnostem pro dívky i chlapce v rámci oblasti Člověk a svět práce - jak na ŠVP, nápady na aktivity, příklady náplní vyučovacích hodin, ukázky výrobků a pracovních postupů, možnosti pro různé úrovně vybavenosti škol, mezipředmětové vztahy. Ukázky z tvorby učebních materiálů k teoretické části výuky pomocí IT. Člověk a svět práce a vybrané tematické okruhy: - Práce s technickými materiály - Design a konstruování - Elektrotechnika kolem nás - Svět práce jakožto povinný okruh pro předmět pracovní činnosti 
 Poznámka: S sebou notebook - NUTNÉ! Seminář vhodný pro realizaci šablony č. 2 "Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy" v rámci výzvy č. 57 

Akce již proběhla