CCV Pardubice

    Výukový program Botanika - zelená příroda
 Kód akce: 0908461 
 Název akce: Výukový program Botanika - zelená příroda 
 Termín konání:  8.dubna 2016 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Představení a možnosti výukového programu Botanika - zelená příroda. Moderní výukový "program od učitele pro žáky a učitele..." k výuce přírodopisu na ZŠ - tematický celek BOTANIKA. Představení programu - část výuková, část testová Parametry programu, licence Základní ovládání - Využití tematických celků dle ročníků Možnosti ověření získaných vědomostí (práce s testovou částí: testy, interaktivní úlohy) Průřezová témata, mezipředmětové vztahy: pěstitelství, domácnost, EVVO  
 Doporučeno pro: učitele přírodopisu ZŠ 
 Lektor: Mgr. Petr Vitásek,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: Představení a možnosti výukového programu Botanika - zelená příroda. Moderní výukový "program od učitele pro žáky a učitele..." k výuce přírodopisu na ZŠ - tematický celek BOTANIKA. Představení programu - část výuková, část testová Parametry programu, licence Základní ovládání - Využití tematických celků dle ročníků Možnosti ověření získaných vědomostí (práce s testovou částí: testy, interaktivní úlohy) Průřezová témata, mezipředmětové vztahy: pěstitelství, domácnost, EVVO Seminář nabízí účastníkům bližší seznámení s moderním výukovým programem a jeho možnostmi na ZŠ. Vysvětlí účastníkům problematiku licence a poukáže na možnosti, které program nabízí pro samotnou výuku. Účastníci si v demo verzi vyzkouší možnosti programu včetně jeho použití s interaktivní tabulí. 
 Poznámka: Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli notebook. Akce je pořádána za finanční podpory Pardubického kraje. 

Akce již proběhla