Projekty

Aktuality

19. 02. 2018 Výběrové řízení

19. 2. 2018 Ředitelka Centra celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

1. KARIÉROVÝ PORADCE

2. ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

Podobné informace k výběrovému řízení jsou uvedeny pod odkazem „KE STAŽENÍ“ → v dokumentu „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KARIÉROVÝ PORADCE“ a „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK“.

30. 01. 2018 Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga bylo zahájeno v lednu 2018.

Kurz už je plně obsazen a nepřijímáme žádné přihlášky!

 

Další kurz plánujeme otevírat v září 2018.

Podrobnosti  a rozpis jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

 

Bc. Michaela Mzyková

Leona Mašková

garanti studia

Europass

Ostatní projekty

Projekt EJP v praxi

Projekt EJP v praxi - ukončen k 31.12.2012

Projekt EJP v praxi (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0014) byl realizován Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Plzeň (KCVJŠ Plzeň) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje spolupracovalo s realizátory projektu a pomálo při organizačním zajištění seminářů a proškolení učitelů jazyků v rámci regionu Pardubického kraje. Během projektu bylo proškoleno 170 učitelů.

Semináře zaměřené na seznámení učitelů s využíváním elektronické aplikace evropského jazykového portfólia při výuce žáků jsou nabízeny prostřednictvím naší organizace v rámci udržitelnosti projektu po dobu 5 let.

V případě zájmu je možné seminář uspořádat na zakázku pro celý pedagogický kolektiv školy. Tyto semináře jsou určeny nejen pro učitele cizích jazyků, ale i pro učitele ostatních předmětů na ZŠ, SŠ a JŠ.

Elektronická aplikace EJP dostupná na http://ejp.rvp.cz.

Tato aplikace oživuje hodinu a motivuje žáky, zlepšuje komunikaci s žáky o jejich dovednostech, přispívá k individualizaci výuky, pomáhá organizovat lépe výuku jazyka, dělá ji pestrou a atraktivní. Ukazuje žákům, jak se lépe a efektivněji učit, rozvíjí jejich ICT gramotnost, rozvíjí kompetence žáků. Je moderním nástrojem rozvíjejícím jazykové sebehodnocení a plánování.