Projekty

Aktuality

11. 04. 2018 Uzavírka v Ústí nad Orlicí

Upozorňujeme účastníky vzdělávacích akcí na pobočce v Ústí nad Orlicí na uzavírku ulice Špindlerova (3.4. - 31.5.2018). V sekci ke stažení je k dispozici mapa objízdných tras včetně popisu cesty a vyznačených parkovišť.

09. 04. 2018 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga bude zahájeno v září 2018.

Podrobnosti  a rozpis jednotlivých přednášek naleznete v sekci ke stažení.

Vyplněné a podepsané přihlášky posílejte na mail: maskova@ccvpardubice.cz

 

Leona Mašková

garant studia

06. 04. 2018 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Na podzim 2018 plánujeme otevřít rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Podrobnosti včetně přihlášky budou zveřejněny do konce dubna v sekci ke stažení.

 

Leona Mašková

garant studia

Europass

Ostatní projekty

Projekt EJP v praxi

Projekt EJP v praxi - ukončen k 31.12.2012

Projekt EJP v praxi (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0014) byl realizován Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Plzeň (KCVJŠ Plzeň) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje spolupracovalo s realizátory projektu a pomálo při organizačním zajištění seminářů a proškolení učitelů jazyků v rámci regionu Pardubického kraje. Během projektu bylo proškoleno 170 učitelů.

Semináře zaměřené na seznámení učitelů s využíváním elektronické aplikace evropského jazykového portfólia při výuce žáků jsou nabízeny prostřednictvím naší organizace v rámci udržitelnosti projektu po dobu 5 let.

V případě zájmu je možné seminář uspořádat na zakázku pro celý pedagogický kolektiv školy. Tyto semináře jsou určeny nejen pro učitele cizích jazyků, ale i pro učitele ostatních předmětů na ZŠ, SŠ a JŠ.

Elektronická aplikace EJP dostupná na http://ejp.rvp.cz.

Tato aplikace oživuje hodinu a motivuje žáky, zlepšuje komunikaci s žáky o jejich dovednostech, přispívá k individualizaci výuky, pomáhá organizovat lépe výuku jazyka, dělá ji pestrou a atraktivní. Ukazuje žákům, jak se lépe a efektivněji učit, rozvíjí jejich ICT gramotnost, rozvíjí kompetence žáků. Je moderním nástrojem rozvíjejícím jazykové sebehodnocení a plánování.