Programy

Aktuality

04. 09. 2020 Studium pro asistenty pedagoga

Oba nabízené kurzy Studium pro asistenty pedagoga v Pardubicích od září 2020 a od října 2020 na detašovaném pracovišti CCV Pardubice v Ústí nad Orlicí jsou již plně obsazené.

Další informace včetně rozpisu jednotlivých přednášek a přihlášku naleznete v sekci ke stažení.

 

Leona Mašková a Michaela Boková

garanti studia

12. 09. 2019 Nabídka vzdělávacích akcí - Šablony pro Neformální vzdělávání

V souvislosti s Výzvou č. 071 z OP VVV Zvyšování kvality neformálního  zdělávání a Vámi připravovanými či realizovanými projekty dle uvedené výzvy si  Vás dovolujeme oslovit s nabídkou našich vzdělávacích programů.

Nabídku aktuálních kurzů naleznete na našem webu www.ccvpardubice.cz a současně přehled vybraných kurzů, které odpovídají podmínkám výše uvedené výzvy naleznete v sekci "Ke stažení".

V případě zájmu o účast v kterémkoli kurzu či dotazů k upřesnění naší nabídky kontaktujte vedoucí oddělení vzdělávání Michaelu Bokovou (bokova@ccvpardubice.cz, tel.: 465 529 669).

Přejeme Vám úspěšnou realizaci Vašich projektu a těším se na případnou spolupráci.

Mgr. Monika Jirásková

Ředitelka

Europass

Podmínky

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Věnujte pozornost následujícímu sdělení, předejdeme tak společně případným nedorozuměním.
Děkujeme!

ZPŮSOBY PŘIHLAŠOVÁNÍ

1.Písemně – na formuláři Závazná přihláška

Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženou uprostřed našeho Zpravodaje nebo si ji můžete stáhnout z našich www stránek (STAHUJ - přihláška). Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji zašlete dle sídla Vaší školy nebo školského zařízení poštou na adresu pracoviště do Pardubic nebo Ústí nad Orlicí.

2. Elektronická pošta – na formuláři Závazná přihláška

Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženou uprostřed našeho Zpravodaje, nebo si ji můžete stáhnout z našich www stránek (STAHUJ - přihláška). Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji oskenovanou zašlete na e-mailovou adresu info@ccvpardubice.cz. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás.

3. Online přihlášení

Na webových stránkách www.ccvpardubice.cz najdete databázi všech našich vzdělávacích programů. Poté, co si vyberete vzdělávací program a kliknete na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. Pokud si s vyplněním nevíte rady, kontaktujte nás, ochotně Vám poradíme, jak na to.

Termín uzávěrky přihlášek na akci je 10 dnů před začátkem konání příslušného vzdělávacího programu. V odlišných případech je uvedeno datum uzávěrky přímo u daného vzdělávacího programu.

Přihlašovaný účastník zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v přihlášce včetně souhlasu ředitele školy s účastí na vzdělávacím programu a s úhradou poplatku ze zdrojů školy.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Účastnický poplatek lze hradit následujícím způsobem:

  • v hotovosti u prezence – účastník obdrží doklad o platbě;
  • fakturou     - všechny vzdělávací programy budou fakturovány ředitelství právního subjektu.

Fakturace bude provedena za právní subjekt včetně všech jeho součástí a všechny vzdělávací programy v příslušném měsíci v prvním týdnu následujícího měsíce. Pokud má vzdělávací program více částí, vyfakturuje se celý účastnický poplatek v prvním měsíci po realizaci první části. Následné storno nelze realizovat a nelze se ani na jednotlivé části zvlášť přihlašovat. 

Způsob platby uvádí účastník na přihlášce (1 – hotovost, 2 – faktura).

STORNO POPLATKY

Jednodenní vzdělávací programy:

Ze závažných důvodů lze účast na vzdělávacím programu stornovat 5 pracovních dnů před zahájením semináře, a to písemně nebo e‑mailem. Rovněž písemně nebo e-mailem je zapotřebí omluvit každou nepřítomnost na vzdělávacím programu i s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, prvních 6 znaků data

narození, škola, kód, název a termín semináře).

Přihláška i její storno je účetním dokladem. V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny účastnického poplatku. Na pozdější storno nemůžeme brát, bohužel, zřetel – bude vám účtována plná výše účastnického poplatku. Den konání vzdělávacího programu se do lhůty storna nezapočítává.

Víkendové a pobytové vzdělávací programy:
U víkendových a všech pobytových vzdělávacích programů s noclehem a stravováním je bezplatná stornovací doba účastnického poplatku 14 dnů před termínem vzdělávacího programu. Den konání  se do lhůty storna nezapočítává.

Kvalifikační studia:

U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem zahájení. Při obdržení storna do 14 kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny účastnického poplatku, na pozdější storno nebude brán zřetel. Storno lze provést pouze písemně s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, 6 číslic data narození, škola, kód vzdělávacího programu, název a termín). Den zahájení studia se do lhůty storna nezapočítává.

Za přihlášeného účastníka, který se nemůže zúčastnit vzdělávacího programu, lze vyslat náhradníka. O jakékoliv změně je však třeba včas informovat garanta vzdělávacího programu - referenta CCV Pardubice uvedeného u vzdělávacího programu jako garant semináře. Současně je třeba zaslat přihlášku s údaji o přihlašovaném náhradníkovi.

V případě neomluvené účasti se účtuje stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.


Doplňující informace:

Zrušení plánovaného vzdělávacího programu pro nízký počet účastníků, přeložení termínu (při onemocnění lektora) nebo změna místa konání bude přihlášeným včas telefonicky nebo e-mailem oznámeno a na webových stránkách červeně u konkrétního vzdělávacího programu označeno. Než odejdete na vzdělávací seminář, přesvědčte se o správném místě konání a správném čase na www.ccvpardubice.cz.

Bude-li vzdělávací program různých důvodů přeložen, obdržená přihláška zůstává v platnosti pro uvedený kalendářní rok.

Pokud je vzdělávací program tvořen z několika částí, jedná se o cyklus. V tomto případě se přihlašujete pouze jedenkrát, a to na celý cyklus

Na všechny nabízené vzdělávací programy musí být zaslány přihlášky. Bez podání přihlášky se akce nelze účastnit.

Vzdělávacích programů se mohou zúčastňovat mimoškolští pracovníci (státní správa, členové Rady školy, Klubu rodičů, ostatní veřejnost aj.). Platí pro ně stejná pravidla přihlašování. Podáním přihlášky se účastník i vysílající organizace zavazují dodržovat všechna výše uvedená pravidla.

OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ V RÁMCI SYSTÉMU DVPP

Osvědčení je potvrzením o proškolení v dané problematice v rozsahu uvedených hodin. Podmínkou pro jeho vydání je absolvování vzdělávacího programu v odpovídající časové dotaci a případném splnění dalších podmínek. Účastníkům je osvědčení vydáno po ukončení vzdělávacího programu. U cyklů obdrží účastník osvědčení až po absolvování poslední části cyklu, přičemž je nutné, aby se v průběhu cyklu zúčastnil minimálně 80% z celkové hodinové dotace cyklu. V opačném případě nebude osvědčení o absolvování vzdělávacího programu vydáno. Osvědčení o absolvování je vystaveno pouze pedagogickým pracovníkům.

Účastníkům – nepedagogickým pracovníkům akreditovaných akcí DVPP bude vystaveno Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu. Současně i účastníkům vzdělávacích programů realizovaných mimo režim akreditace DVPP bude vystaveno Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NA ZAKÁZKU 

Nabízíme možnost připravit podle potřeb školy jednorázové semináře i cykly seminářů pro celý kolektiv školy, případně kolektivy několika škol (malotřídní školy). Téma, termín a čas semináře bude domluven podle potřeb školy. Pokud nenaleznete v naší nabídce seminář, který by vyhovoval potřebám Vaší školy, obraťte se osobně na referenta DVPP Vaší spádové oblasti (Pardubice nebo Ústí nad Orlicí).