Programy

Aktuality

22. 03. 2019 Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Studium bylo zahájeno v lednu 2019.

Na tento kurz již není možné se hlásit.

Další studium budeme otevírat v září 2019.

Podrobnosti k tomuto kurzu naleznete v sekci ke stažení.

 

Leona Mašková

  garant studia

Europass

Programy na zakázku

Nabízíme možnost připravit podle potřeb školy jednorázové semináře i cykly seminářů pro celý kolektiv školy, případně kolektivy několika škol (malotřídní školy). Téma, termín a čas semináře bude domluven podle potřeb školy. Pokud nenaleznete v naší nabídce seminář, který by vyhovoval potřebám Vaší školy, obraťte se osobně na metodika DVPP Vaší spádové oblasti (Pardubice nebo Ústí nad Orlicí).

Firemní vzdělávání

Význam vzdělávání, nejenom firemního, má stále vzestupnou tendenci.

Firemní vzdělávání zaručuje zaměstnavateli efektivnější plnění pracovních procesů a zároveň je příjemným benefitem pro zaměstnance, neboť rozšiřuje jeho obzory.

Firemní vzdělávací programy připravujeme pro klienty podle jejich individuálních a specifických potřeb a požadavků. Naší snahou je vytvořit vzdělávání přímo "na míru" s co největší efektivitou. Používáme interaktivní metody výuky.
V oblasti firemního vzdělávání se zaměřujeme zejména na oblasti posílení motivace zaměstnanců, tvorbu týmů a posílení týmové spolupráce a komunikace, rozvoj osobnostních dovedností jednotlivců, řízení lidských zdrojů.

Na zakázku realizujeme semináře a kurzy:

 • Využití znalostí EQ v manažerské praxi

-          získání znalostí v oblasti emocionální inteligence a umění je aplikovat  v běžné manažerské praxi

 • Adaptace zaměstnanců a jejich úspěšný start v praxi

-          rychlejší adaptace v pracovním procesu, získání zkušeností od starších kolegů

 • Principy andragogiky a její využití v praxi

-          zlepšení profesionálního vystupování manažerů, umět reagovat a  správně komunikovat v nejčastějších komunikačních situacích

 • Řízení lidských zdrojů a personalistika

-          znát zásady a umět analyzovat řízení lidských zdrojů v manažerské praxi , cíle řízení lidských zdrojů, modely personálního řízení, výběr a přijímání zaměstnanců, pracovní kariéra, pracovní vztahy

 • Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotícího pohovoru

-          hodnocení zaměstnanců, účel a metody hodnocení, vedení hodnotícího pohovoru, cíle a úkoly měření výkonnosti zaměstnanců

 • Typologie a její aplikace ve firemní praxi

-          orientace v typech osobnosti, schopnost využívání znalostí při komunikaci a jednáních s podřízenými, obchodními partnery a zákazníky.

 • Timemanagament

-          jak využíváme pracovní dobu, Parethův zákon, pojetí času v timemanagementu, úvod do plánování času, eliminace ztráty času

 • Zvýšení týmového potenciálu prostřednictvím osobního růstu

-          CI (corporate identity) indikátory, význam týmových rolí a jejich optimální rozdělení ve skupině, organizace úkolů         

 • Zvýšení efektivity delegování a její klíčový význam pro řízení podniku

-          zásady efektivního delegování úkolů a odpovědnosti, analýza procesu delegování, překážky a potíže při delegování

 • Prezentační dovednosti

-          příprava prezentace, typy posluchačů, analýza, jak si získat a udržet pozornost, rétorika hlasu

 • Pracovní zkušenosti a jejich  uplatnění v praxi

-          význam životních zkušeností, vliv na sebevědomí a využití v praxi, přenos zkušeností a využití know – how, gender, etnicita

 • Leadership, motivace jako nástroj ke zvyšování výkonu

-          objektivní a subjektivní podmínky řízení, vedení lidí, osobnost manažera, styly řízení, autorita formální a neformální, motivace a ovlivňování zaměstnanců