Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Aktuality

Realizace ve školním roce 2018/2019

  • Rozvoj ŠPP a podpora školních asistentů:

V tomto školním roce je na ZŠ zapojeno 17 školních asistentů, na ZŠ Česká Třebová 1 školní psycholog a na ZŠ Pardubice J.Ressla 1 speciální pedagog.  Pracují pod supervizí pedagogicko - psychologických poraden.

  • Rozvoj pracovníků ve vzdělávání -  DVPP , metodická podpora a supervize:

V 1. polovině školního roku byl zrealizován:

-        Kurz „Začít spolu pro ZŠ“ pod vedením Mgr. Věry Krejčové, Ph.D.

-         Seminář „Poruchy chování a učení“ pod vedení, Ph.Dr. Jana Smolky.

Dále na každé škole probíhají metodická setkání, metodické poradny a semináře.

V druhém pololetí proběhne Kurz „Začít spolu pro ZŠ“ v Ústí n.Orlicí a seminář „ADHD, dítě s hyperaktivní poruchou ve škole“ v Pardubicích.

  • Prevence školní neúspěšnosti – podpora dětí, žáků a rodičů:

Od října 2018 pracuje na ZŠ 110 neformálních klubů zaměřených na doučování žáků (matematika, český jazyk, cizí jazyk a 1.stupeň) a celkem 65 zájmových kroužků (přírodovědné, ICT a robotika, jazykové a matematické).

Na ZŠ Česká Třebová pokračují po úspěšném zavedení „Aktivity průvodců – starších kamarádů“ (studenti SŠ vedou pod odborným dohledem doučovací aktivity pro žáky ZŠ) pokračují 3 tyto činnosti (zaměřené na matematiku a český jazyk) s četností 1x měsíčně.